Introductie

Binnen deze website hopen we je mee te nemen door de wondere wereld van de archeologie. We hopen een inleiding in de archeologie te geven voor mensen die daar weinig van afweten, maar er wel in geïnteresseerd zijn.

Opgraving in de zonIn de ogen van veel mensen doet een archeoloog weinig anders dan graven naar oude dingen in de grond. Hoewel het opgraven een groot deel van het archeologisch werk is, doet dat beeld weinig recht aan het echte werk van een archeoloog. Op deze website kun je stapsgewijs ontdekken wat een archeoloog nu werkelijk doet.

Archeologie wordt vaak verschillend uitgelegd. In feite is het de studie van de mens en van culturen door de tastbare materialen die ze achter hebben gelaten. Deze tastbare materialen noemen we sporen of artifacten. Archeologie wordt vaak in verband gebracht met de studie van prehistorische mensen. Maar archeologie bestudeert ook de sporen van de Griekse en Romeinse samenlevingen en gaat zelfs tot de moderne tijd.

Het werk waarbij archeologen de geschiedenis bestuderen door naar sporen te zoeken is vrij systematisch en geordend. Zoals je zult merken begint het meestal met een veld onderzoek, gevolgd door één of andere opgraving, daarna is er het laboratorisch onderzoek en tot slot werken archeologen hun vondsten uit in een verslag.

De website is speciaal bedoeld voor jongeren van 9 tot 18, maar al tijdens de ontwikkeling bleek er een grote behoefte te bestaan onder volwassenen in een introductie in de archeologie.
Voor mensen die al verder zijn in de archeologie of er zelfs werkzaam in zijn, hopen we deze site interessant te houden door het bestaan van het Forum. Hier kan iedereen zijn mening kwijt in onze discussie over actuele ontwikkelingen binnen de archeologie.

Je zult hier niet het definitieve antwoord vinden op de vraag wat 'is archeologie'. Ook zijn we geen informatiecentrum voor archeologie. Deze website is 'slechts' een introductie. Voor meer specifieke informatie hebben we een aantal links naar professionele archeologische organisaties binnen Nederland.

   
(c) 2007 NJBG / University of Texas